BANGKOK

รองผู้ว่าฯ กทม. ประสานเครือข่ายขยายห้องเรียนปลอดฝุ่นเพิ่ม อย่างน้อย 191 ห้อง

รองผู้ว่าฯ กทม. เฝ้าระวังเข้มสถานการณ์ฝุ่น พร้อมประสานเครือข่ายขยายห้องเรียนปลอดฝุ่นเพิ่ม โดยเฉพาะห้องเรียนอนุบาล คาดปีการศึกษา 67 ทำเพิ่มเติมอย่างน้อย 191 ห้อง

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าการทำห้องเรียนปลอดฝุ่นสำหรับห้องเรียนอนุบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่าแนวทางทำห้องเรียนปลอดฝุ่น คือ การทำห้องเรียนให้เป็นระบบปิดโดยกรุช่องเปิดแล้วติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพิ่มเติมเครื่องฟอกอากาศ และใช้นวัตกรรมทำห้องปลอดฝุ่น ปัจจุบัน กทม.มีห้องเรียนชั้นอนุบาล 429 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 1,743 ห้อง เป็นห้องเรียนที่มีเครื่องปรับอากาศ 162 โรงเรียน 758 ห้อง คิดเป็น 43.5% ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 267 โรงเรียน 985 ห้อง คิดเป็น 56.50%

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหารือกับเครือข่ายในพื้นที่ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุนทำ CSR เพื่อจัดทำห้องเรียนที่เหลือเพิ่มเติม ล่าสุดรับความร่วมมือจากไทยพีบีเอสทำห้องเรียนสู้ฝุ่น 36 โรงเรียน อย่างไรก็ตาม ต้องทำคู่ขนานกับการสร้างความตื่นตัว ขณะนี้กำลังจัดทำหลักสูตรเรื่องฝุ่นเป็นส่วนหนึ่งด้านภัยพิบัติที่เด็กต้องเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความตื่นตัวในการใช้ชีวิตในเมือง

นายศานนท์ ย้ำว่า ช่วงนี้โรงเรียน กทม.ต้องเฝ้าระวังเข้มข้น โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการและรายงานผู้บริหารทุกเช้า ซึ่งหลายโรงเรียนปักธงสีแจ้งเตือนตามระดับของฝุ่น และกำชับไม่ให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่ค่าฝุ่นสูง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก หรือผู้มีโรคประจำตัว หรือป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และให้เด็กเข้ามาอยู่ในห้องปลอดฝุ่น หรือห้องที่เป็นระบบปิด หากสถานการณ์ฝุ่นมีความรุนแรงติดต่อกันเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนที่จะพิจารณาสั่งหยุดเรียนชั่วคราวโดยให้เด็กเรียนทางออนไลน์แทน

อย่างไรก็ตาม สำนักการศึกษารายงานในที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม. คาดว่าปีการศึกษา 2567 จะสามารถทำห้องเรียนปลอดฝุ่นสำหรับห้องเรียนอนุบาลเพิ่มเติมอย่างน้อย 191 โรงเรียน 191 ห้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดหาเครื่องฟอกตามกระบวนการ e–bidding ส่วน 985 ห้องเรียนที่เหลือ สำนักงานเขตจะเร่งรัดปรับปรุงกายภาพของห้องเรียนให้เป็นระบบปิด จัดหาเครื่องปรับอากาศส่วนที่มีความจำเป็นน้อยมาใช้ในห้องปลอดฝุ่น และประสานเอกชนสนับสนุนเครื่องปรับอากาศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend