BANGKOK

‘ชัชชาติ’ สัญจรเขตบางกอกน้อย ห่วง ‘วังหลัง’ จุดอ่อนน้ำท่วม

‘ชัชชาติ’ สัญจรเขตบางกอกน้อย ห่วง ‘วังหลัง’ จุดอ่อนน้ำท่วม เตรียมลงพื้นที่บ่ายนี้ เล็งถกการประปานครหลวง คุยปัญหาน้ำทะเลหนุน

วันนี้ (17 มิ.ย.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ กล่าวภายหลังประชุมผู้ว่าสัญจรเขตบางกอกน้อยว่า เขตบางกอกน้อยมีเรื่องเหลือค้างในแพลตฟอร์ม Traffy Fondue น้อยมาก สะท้อนแล้วว่า 1 ปีที่ผ่านมา Traffy Fondue เป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน จากสถิติพบว่ามีประชาชนแจ้งเหตุนอกเวลาราชการสูงถึง 60% ซึ่งสำนักงานเขตก็รับเรื่องนอกเวลาราชการถึง 53% ส่วนระยะเวลารอรับเรื่องเร็วขึ้น 20 เท่า แก้ปัญหาเร็วขึ้น 11 เท่า

สำหรับในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ปีนี้จะมีการสร้างศูนย์สาธารณสุขเพิ่ม 2 แห่ง และมีแผนจะเสนอในงบประมาณ ปี 2567 สร้างศูนย์สาธารณสุขเพิ่มในเขตบางกอกน้อย 13 แห่ง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ปรับปรุงการจราจรที่ติดขัด ปรับการควบคุมไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณการจราจร โดยจะนำร่องก่อนใน 40 แยก

ปัญหาหนักสุดที่เจอในเขตบางกอกน้อยคือปัญหาน้ำท่วม เนื่องด้วยยังมีจุดฟันหลออยู่ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขเกือบหมด เหลืออยู่จุดเดียวที่ตลาดวังหลัง ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจดูในบ่ายวันนี้ ส่วนหาบเร่แผงลอยจุดหลักคือ ตลาดพรานนก ได้มีการจัดระเบียบไปบ้างแล้ว ขณะที่ตลาดวังหลังยังมีบางจุดที่เป็นวิถีชุมชน คงจะปรับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นกัน

นายชัชชาติ กล่าวถึงแผนรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงว่า เป็นเรื่องใหม่ ที่ผ่านมาอาจไม่ได้มีการเตรียมตัวมากนัก กทม.กังวลเรื่องการรุกล้ำของน้ำเค็ม ที่อาจส่งผลกระทบต่อน้ำที่ใช้รดพื้นที่สีเขียว และพื้นที่เกษตรกรรมในเขตหนองจอก และมีนบุรี โดยที่ผ่านมาได้ทำฝายดักน้ำ ป้องกันน้ำท่วม เก็บน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งแล้ว ทั้งนี้จะหารือกับการประปานครหลวงเพิ่มเติมถึงประเด็นการรุกล้ำของน้ำเค็มต่อไป

Related Posts

Send this to a friend