BANGKOK

กทม.- กรมปศุสัตว์ บุกตลาดนัดจตุจักร ไล่เช็กใบอนุญาตผู้ค้าสัตว์ฯ

กทม.- กรมปศุสัตว์ บุกตลาดนัดจตุจักร ไล่เช็กใบอนุญาตผู้ค้าสัตว์และประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ

วันนี้ (13 มิ.ย. 67) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสัตว์เลี้ยง ณ ตลาดนัดจตุจักรพลาซ่า เขตจตุจักร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการลงตรวจพื้นที่โซน D ซึ่งเป็นโซนขายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงของตลาดนัดจตุจักร มีจำนวน 160 ล็อก เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเลี้ยง จำหน่ายสัตว์ ในการต้องยื่นขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) หลังได้รับการยืนยันจากกรมอนามัยในเรื่องข้อกฎหมายว่ากิจการค้าสัตว์เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ของกรมปศุสัตว์ด้วย ทั้งนี้ จากการสำรวจมีผู้ประกอบการจำหน่ายสัตว์ทั้งหมด 44 ราย มีใบอนุญาตประเภททำการค้าฯ ( ร.10) ของกรมปศุสัตว์เพียง 19 ราย

ด้านนายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบการว่าแม้ขายสัตว์เลี้ยงเพียง 1 ตัว ก็จะต้องมีใบอนุญาต โดยขอให้ผู้จัดการตลาดนัดจตุจักรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าเร่งยื่นขอใบอนุญาต ร.10 กับกรมปศุสัตว์ และขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบ อภ.2 กับกทม. นอกจากนี้ ทุกร้านที่มีการจำหน่ายสัตว์จะต้องมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิ พื้นที่อาศัย อุณหภูมิ การป้องกันโรค กายภาพสิ่งแวดล้อม สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้ อีกทั้งพื้นที่ทำการค้าเป็นพื้นที่แออัดซึ่งอาจมีความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่อัคคีภัย ดังนั้นทางตลาดจะต้องช่วยดูแลในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยด้วย

ทั้งนี้ ผู้จัดการตลาดนัดจตุจักรพลาซ่าได้ชี้แจงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของตลาดว่า มีการติดตั้งถังดับเพลิง 200 ตร.ม. ต่อ 1 ถัง โดยภายในเดือนนี้จะติดเพิ่มอีก 60 ถัง ทั้งประเภทน้ำกับเคมี รองผู้ว่าฯ ทวิดา กำชับว่าอาจเพิ่มจำนวนถังเป็น 2 – 3 ถัง ต่อพื้นที่ที่กำหนด เพราะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามเร็ว ดังนั้น 1 ถังต่อ 200 ตร.ม. อาจไม่เพียงพอ

หลังจากนี้ กทม. และกรมปศุสัตว์จะมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจในเรื่องการขอใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทอีกครั้งและออกหน่วยบริการในตลาดนัดจตุจักรอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าเพื่อออกใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทให้

Related Posts

Send this to a friend