BANGKOK

ชัชชาติ ชู ‘นวัตกรรม’ เป็นหัวใจของการอยู่รอด เพราะ “สิ่งที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ คือ ทรัพยากรบุคคล”

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว The Reporters ในงานแถลงข่าว “ปีแห่งนวัตกรรมฝรั่งเศส-ไทย 2023” ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

“สิ่งที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ คือ ทรัพยากรบุคคล”

นายชัชชาติ เปิดเผยว่า มีบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสหลายแห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเช่นบริษัท ALSTOM (หนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรมปีแห่งนวัตกรรมฯ) มีการจ้างงานวิศวกรชาวไทยจำนวน 700-800 คน ในขอบข่ายงานด้าน Innovative Solutions (นวัตกรรมทางเลือก) เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปยังนานาชาติ อาทิ ออสเตรเลีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

“Innovation (นวัตกรรม) จึงไม่ใช่คำสวยหรูที่อยู่บนกระดาษ แต่เป็นคำที่เราอยากให้เกิดผลประโยชน์จริง”

นายชัชชาติ ระบุว่า ในเมืองเราอยากให้มีบริษัทและธุรกิจจำนวนมากที่ทำด้านนวัตกรรม เพราะหมายถึงงานที่มีคุณภาพดี เมื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ มีคนจ่ายภาษีให้เมือง มันก็จะเกิดเศรษฐกิจที่หมุนเวียนไป ดังนั้น นวัตกรรมคือหัวใจของการอยู่รอดในอนาคต

ในทางกลับกัน หากยังทำงานเหมือนเดิม ธุรกิจเดิม นายชัชชาติ มองว่า จะกลายเป็นการแข่งขันที่ Margin (ส่วนต่างต้นทุนกับยอดขาย หรือกำไรโดยรวม) หรือการแข่งขันเพื่อลดราคาอย่างเดียว แต่หากสามารถทำเป็นนวัตกรรมได้ ผู้ผลิตก็จะสามารถทำราคาที่สูงขึ้นได้ จ้างงานที่ราคาแพงขึ้นได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ดังนั้น เมืองต้องการนวัตกรรม ทั้งในแง่เศรษฐกิจ และการแสวงหาทางออกให้เมือง ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่า ทำได้แน่นอน และเห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ จะร่วมงานพิธีเปิด “ปีแห่งนวัตกรรมฝรั่งเศส-ไทย 2023” ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มกราคม ศกนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend