TECH

เดินหน้าใช้ 5G ร่วมฟื้นฟูประเทศ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เอไอเอส ประกาศวิสัยทัศน์เครือข่าย AIS 5G – Forging Thailand’s Recovery สร้าง 5G ให้เป็น Digital Infrastructure ใหม่ของประเทศ ครอบคลุมทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา บันเทิง รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) พร้อมผนึกผู้นำอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชี้แนวทางการเดินหน้าฟื้นฟูประเทศ หลังวิกฤตโควิด19 ทุ่มงบลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา วิกฤตโควิด-19 นำมาซึ่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปทั่วโลกยิ่งกว่าวิกฤตอื่นๆ ที่เคยมีมา และก่อให้เกิด “ชีวิตวิถีใหม่” ที่ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมแบบทันทีทันใดในทุกระดับ โดยจะเห็นปรากฏการณ์เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำจากวิกฤต หรือ FALL ต่อมาคือ ช่วงแห่งการต่อสู้เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตไปให้ได้ หรือ FIGHT และช่วงสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน หรือ FUTURE ซึ่งในทุกช่วงเวลาล้วนแล้วแต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเข้ามาเป็นฐานรากที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยประคับประคองและเสริมขีดความสามารถทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด อย่าง AIS 5G ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลเส้นใหม่ ที่ได้เริ่มนำมาใช้ช่วยเหลือ เพื่อหล่อเลี้ยงประเทศจากวันนี้เป็นต้นไป”

“ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เอไอเอสได้ลงทุนมากกว่า 1.1 ล้านล้านบาท โดยในปีนี้ได้เตรียมงบลงทุนไว้ที่ 35,000-45,000 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเอไอเอสเป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider ที่ถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด คือ LOW BAND (700-900 MHz) 50 MHz, MID BAND (1800-2600 MHz) 170 MHz และ HIGH BAND (26 GHz) 1200 MHz และเปิดให้บริการ AIS 5G เป็นรายแรกของประเทศตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมขยายเครือข่ายไปครบทั้ง 77 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมา”

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

5G ของไทยไม่ช้าแล้ว เตรียมนำ Dual Mode และ Network Slicing เป็นกลุ่มแรกๆ ของโลก

AIS 5G นำนวัตกรรม 5G ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกของโลกที่นำมาใช้งานจริง ได้แก่

5G Dual Mode SA/NSA
ประเทศไทย เป็นกลุ่มแรกของโลกที่ใช้ เทคโนโลยี SA Stand Alone และ NSA None Stand Alone  Dual Mode ที่สามารถผสมผสานระหว่าง เครือข่าย 5G โดยเฉพาะ และเครือข่าย 5G ที่ทำงานร่วมกับ 4G พร้อมรับอนาคตในการใช้งาน 5G ในหลากหลายประโยชน์ในรูปแบบ Massive IoT และ Mission Critical

5G Network Slicing
ครั้งแรกของเมืองไทย กับเทคโนโลยี 5G Network Slicing  ที่เสมือนมีหลากหลายเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายเดียว (Multi Network In One Network)  ทำให้เราสามารถออกแบบเครือข่ายแต่ละชั้นได้อย่างสอดคล้องและยืดหยุ่นกับลักษณะของอุตสาหกรรมแต่ละรูปแบบ แต่ละพื้นที่ ได้อย่างคล่องตัว เต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การทำธุรกิจของแต่ละองค์กรได้อย่างเต็มที่

ฮุย เว็ง ชอง กรรมการผู้อำนวยการ เอไอเอส

สร้าง 5G ให้เป็น Digital Infrastructure ใหม่ของประเทศ ช่วยฟื้นฟูประเทศ

ด้วยคุณสมบัติด้านความเร็ว แรง เสถียร ของ 5G ประกอบกับความแข็งแรงของเครือข่าย 5G ของ AIS ทำให้สามารถยกระดับการใช้งาน Multi Media Content สู่ VR หรือ AR รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้โดยมีอัตราการตอบสนองที่รวดเร็วจากความหน่วงต่ำ และทำให้เป็นตัวช่วยในการเสริมขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมหลักทั้งหมด อาทิ

 • ภาคสาธารณสุข
  ในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองคนไข้ (Robot for Care) Telemedicine, AI Assisted CT SCAN และ Mobile Stroke Unit ไปจนถึงการผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตร (Strategic Partner) เพื่อพัฒนา Telemedicine อย่างต่อเนื่อง
 • ภาคอุตสาหกรรมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor EEC) 
  5G ในฐานะ ICT Infrastructure เพื่อเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการในทุกๆ ส่วนงาน ประกอบด้วย ทั้งทางภาคพื้นดิน (กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ทั้ง อมตะ คอร์ปอเรชัน สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง กลุ่ม WHA) ที่เริ่มทดลองสอบ 5G Smart City แล้ว ภาคทางอากาศ (บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น) ที่เริ่มทดลองทดสอบ 5G Smart Airport แล้ว และภาคทางทะเล (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) ในการสร้าง Smart Port ที่เริ่มทดสอบ 5G แล้ว ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
 • ภาคการค้าปลีก
  AIS 5G อยู่ระหว่างการพัฒนา 5G Smart Retail ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลรีเทล ในฐานะหัวหอกสำคัญของภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก ที่ครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของการใช้ชีวิตของคน ในฐานะการกระจายรายได้ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ รวมถึงมีอัตราการจ้างงานถึง 2 ใน 3 ของประเทศ
ปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส
 • ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) 5G กับการพัฒนา สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยผนึกพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สร้าง SDG Lab ในพื้นที่ 100 ไร่ ใน อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี หรือสวนป๋วย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต้นแบบการรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมที่สุดแห่งหนึ่ง”

 • ด้านท่องเที่ยว การศึกษา บันเทิง และการสร้างสรรค์คอนเทน์ Multimedia ใหม่สร้าง Immersive Experience 5G Immersive Experience กับเทคโนโลยี AR / VR พร้อมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างประสบการณ์ใหม่ของ Unseen ร่วมกับ สสวท. และหน่วยงานด้านการศึกษา สร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านการศึกษา หรือ พลิกโฉมการสร้างสรรค์คอนเทนท์ด้านความบันเทิงผ่านการใช้ AIS Play VR Star Dating ให้ได้ใกล้ชิดกับดาราคนโปรด อย่าง เป๊ก ผลิตโชค เป็นต้น
แต้ว ณฐพร ทดลองการใช้งาน AIS Play VR Star Dating ปลุก เป๊ก ผลิตโชคผ่าน VR

“ชาวเอไอเอส พร้อมอย่างยิ่งที่จะนำ AIS 5G ที่ดีที่สุด เข้ามาเป็นเส้นเลือดใหญ่ดิจิทัลหลักของประเทศไทยจากวันนี้เป็นต้นไป ท่ามกลางวิกฤตยังมีโอกาสอันยิ่งใหญ่อยู่เสมอ การนำ 5G เข้าไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัลให้กับภาคธุรกิจต่างๆ จะเป็นพลังช่วยพลิกฟื้นประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างดีที่สุด” นายสมชัย กล่าวในตอนท้าย

Related Posts

Send this to a friend