TECH

ซาฟารีเวิลด์ ดึง NT ปรับระบบบริหารจัดการ สวนสัตว์สู่ Digital Transformation

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ นายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และนายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในสัญญาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการพื้นที่​มีบริเวณกว้างขวางกว่า 500 ไร่ของซาฟารีเวิลด์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คแบบนันทนาการ  ที่รวบรวมสัตว์ทุกชนิดจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่​

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของซาฟารีเวิลด์ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาสวนสัตว์แนวใหม่ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลและบริหารจัดการสวนสัตว์ ทั้งในส่วนของการดูแลสัตว์ ระบบ CCTV และการให้บริการต่าง ๆ  อาทิ  บริการขายบัตรเช้าชม E-Ticket บริการถ่ายภาพที่ระลึก บริการ Cashless รวมถึงการกระจายสัญญาณ WiFi โดยไม่คิดค่าใช้บริการแก่ผู้เข้าชมสวนสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซาฟารีเวิลด์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมมากขึ้นในการเยี่ยมชมสวนสัตว์ทั้งหมด

นายฤทธิ์ คิ้วคชา กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าซาฟารีเวิลด์มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการทั้งหมดในแบบ Digital Transformation โดยจะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของซาฟารีเวิลด์ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 500 ไร่ที่มีสัตว์หลากหลายชนิดและมีพนักงานกว่า 1,000 คน  ดังนั้นการที่ซาฟารีเวิลด์ร่วมกับ NT ที่มีโครงข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีความพร้อม  จะช่วยให้ซาฟารีเวิลด์สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อาทิ การวางระบบโครงข่าย WiFi และ 5G  การจัดการด้านระบบบัญชีและระบบการตลาด  รวมถึงระบบเชื่อมโยงข้อมูลในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วระหว่างสำนักงานทั้ง 8 แห่งภายในพาร์ค รวมถึงบริษัทลูกที่ภูเก็ต

“ในอนาคตจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในงานสัตวบาล เช่น ระบบ Tracking Device System สำหรับเก็บข้อมูลสัตว์แต่ละชนิด เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิด  และยังมีแผนการทำระบบจองร้านอาหารภายในสวนสัตว์ ระบบจองที่นั่งสำหรับการดูโชว์ในแต่ละรอบผ่านระบบออนไลน์ ไปจนถึงการใช้ Cashless System เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า  นอกจากนี้ยังมีอีกบริการหนึ่งที่คาดว่าจะได้รับความนิยมคือการนำเทคโนโลยี เช่น Virtual Reality และ Augmented Reality ผสมผสานกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ไร้สายความเร็วสูง เพื่อให้ผู้เข้าชมซาฟารีเวิลด์สามารถถ่ายรูปทีเดียวได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสวนสัตว์และแชร์ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทันที  ทั้ง Safari Park ซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดที่ให้นักท่องเที่ยวขับรถเข้าชมสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด และ Marine Park โซนที่จัดแสดงสัตว์นานาชนิดในบรรยากาศป่ากลางกรุง พร้อมการแสดงพิเศษ  7 ชุด”   

ในส่วนของพัฒนาระบบให้กับซาฟารีเวิลด์นั้น  นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เชื่อมั่นว่าการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเลือกนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการบริหารจัดการภารกิจของซาฟารีเวิลด์เอง และเพิ่มความสะดวกสบาย ตลอดจนสร้างความประทับใจสำหรับผู้เข้าชมสวนสัตว์ไปพร้อม ๆ กัน

“NT มีความพร้อมในการนำโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ที่มีอยู่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนซาฟารีเวิลด์ให้พร้อมในการเป็นอาณาจักรแห่งความสุข เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์นานาชนิดของประเทศตามความมุ่งหมายที่ซาฟารีเวิลด์วางไว้  โดย NT มีโครงข่ายและเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ในรูปแบบ Total Solution  พร้อมด้วยระบบคลาวด์ที่เป็นคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย  รวมทั้งระบบซิสเต็มแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การจัดการต่าง ๆ เป็นระเบียบ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้แก่ซาฟารีเวิลด์อีกด้วย”

Related Posts

Send this to a friend