TECH

DSI เชิญ กสทช.- ผู้ให้บริการมือถือ ถกแนวทางแก้ซิมเถื่อน

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เชิญผู้แทนสำนักงาน กสทช. และผู้แทนผู้ให้บริหารโทรศัพท์เคลื่อนที่ เข้าร่วมหารือ

ที่ประชุมได้หารือถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและทางเทคนิคในการลงทะเบียนซิมการ์ด รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการนำซิมการ์ดไปใช้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะชนิดอินเทอร์เน็ตที่ไปใช้ในการกระทำความผิด ด้วยการโทรศัพท์แบบ VoIP หรือการโทรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำพรางตัวตนที่แท้จริง รวมถึงการนำหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไปผูกกับบัญชีเงินฝากที่เปิดกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรับโอนเงินจากการหลอกลวง และการทำธุรกรรมผ่านระบบ i-Banking

ผู้แทนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสองราย (ทรู และดีแทค) พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคและเครื่องมือพิเศษเพื่อร่วมตรวจสอบซิมการ์ดที่ใช้เป็นหลักฐานในคดี รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นปัญหาต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ

ที่ประชุมยังเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการการแก้ปัญหา
ด้านการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์และสำนักงาน ปปง. และการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงกับบัญชี อันเกี่ยวข้องกับสำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน ควรเชิญผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ผู้แทนสำนักงาน ปปง. รวมทั้งผู้แทน สำนักงาน กสทช. ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในสัปดาห์หน้า รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานสหวิทยาการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไซเบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพต่อไป

Related Posts

Send this to a friend