TECH

ดีป้า จัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching หนุนการใช้แพลตฟอร์ม ThailandCONNEX

ดีป้า เดินหน้าจัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประยุกต์ใช้ ThailandCONNEX แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เปิดพื้นที่ให้คำปรึกษา เจรจาจับคู่ธุรกิจกับเครือข่ายผู้ประกอบการดิจิทัล เตรียมความพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการ “เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล” สร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์ม “ThailandCONNEX” โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โคราช

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดย ดีป้า และ ทราวิซโก เทคโนโลยี ร่วมพัฒนา ThailandCONNEX แพลตฟอร์มกลางธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวที่จะเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน โอกาสทางการตลาด และลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวไทย ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลแบบเข้มข้นให้กับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวไทยตลอดระยะเวลา 2 วัน ทั้ง Travel Trend: Why digital technology matter วางแผน Content สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวให้เกิดยอดจองตามกระบวนการ Marketing Funnel การท่องเที่ยวชุมชนกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืน กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วย Smart Tourism สร้างโอกาสทางธุรกิจ และการใช้ TikTok ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล

“กิจกรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลสัญชาติไทยอย่าง ThailandCONNEX รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล โดยนำร่องครั้งที่ 1 ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านดิจิทัล และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ส่วนครั้งที่ 4 ภาคใต้จะมีขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต และครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกจะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยแล้ว ดีป้า ประเมินว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจจากกิจกรรมดังกล่าวรวมว่า 500 ราย” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ซีอีโอ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ThailandCONNEX ได้รับการออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลเพื่อค้นหาคุณลักษณะ แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพ เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน

Related Posts

Send this to a friend