TECH

แจ้งปิดแอปฯ “เป๋าตัง” 5 วัน ปรับปรุงระบบ แนะวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารกรุงไทย ออกประกาศประชาสัมพันธ์ โดยระบุว่า ธนาคารกรุงไทยเตรียมพัฒนาระบบวอลเล็ตบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อยกระดับการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ชั่วคราว ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 65 เวลา 21.00น. ถึง วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 เวลา 06.00 น.
วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 65 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 06.00 น.
วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 21.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 06.00 น.
วันจันทร์ที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 21.00 น. ถึง วันอังคารที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 06.00 น.

จึงขอให้ผู้ใช้บริการ วางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ส่วนบริการอื่นๆ ของธนาคาร ยังคงใช้บริการได้ตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 0-2111-1111

Related Posts

Send this to a friend