TECH

NT พร้อมให้บริการโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ พร้อมถ่ายสดผ่านสัญญาณดาวเทียม APEC 2022

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เผยว่า NT ในฐานะหน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก APEC 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation) ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวว่า“การประชุมดังกล่าวเป็นงาน ที่มีความสำคัญระดับโลกซึ่งมีผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเปิดกว้างทางการค้าการลงทุนอย่างเสรี สามารถช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศไทยให้เกิดการขยายตัว รวมถึงสามารถประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ไปสู่สายตาในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี NT จึงพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนบริการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง สำหรับการดำเนินการประชุมผู้นำ APEC 2022”

ทั้งนี้ NT ให้บริการติดตั้งระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารหลากหลาย ประกอบด้วยบริการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก โดย NT ให้บริการส่งสัญญาณ (Uplink) ถ่ายทอดข่าวสารและคอนเทนต์ต่างๆ ของผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุม APEC 2022 ผ่านรถดาวเทียม DSNG และสถานีดาวเทียมนนทบุรี โดยใช้ดาวเทียม ASIASAT 5 เชื่อมโยงสัญญาณไปยังต่างประเทศ ร่วมกับ บมจ. อสมท. (MCOT) ซึ่งจะส่งต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ไปยังผู้รับชมในประเทศไทย

“ปัจจุบันการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านดาวเทียม ยังเป็นที่นิยมสำหรับการเผยแพร่คอนเทนต์ระดับโลกที่มีมูลค่าลิขสิทธิ์สูง รวมถึงการประชุมครั้งสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะการประชุม APEC 2022 ในครั้งนี้ ซึ่ง NT ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในไทยและต่างชาติ ในการเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญดังกล่าว เนื่องจากการเชื่อมสัญญาณผ่านดาวเทียม มีความปลอดภัยของข้อมูล ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และคุ้มค่าต่อการใช้งานที่มีความครอบคลุม ของพื้นที่การให้บริการทั่วทุกมุมโลก”

นอกจากนี้ NT ให้บริการวงจรเชื่อมโยงและอินเทอร์เน็ต สำหรับหน่วยงานหลัก เพื่อใช้ในการประชุม APEC 2022 เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ โดยบริการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1000 Mbps/1000 Mbps ระบบเครือข่าย WiFi ระบบ LAN และระบบ IT Security รวมถึงวงจรเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และจอมอนิเตอร์ ตลอดจนให้บริการวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunk เพื่อความสะดวกในการประสานงานในพื้นที่ด้วยเครื่องวิทยุ DTRS จำนวน 324 เครื่อง โดยมีระบบเครือข่ายสำหรับ Digital Trunk จำนวน 2 จุด และสถานีฐาน DTRS รองรับงาน APEC 2022 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา จำนวนรวม 96 สถานี

NT ยังได้นำเทคโนโลยี ด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จาก NT cyfence เพื่อมาดูแลด้านความปลอดภัยฯ ภายในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) โดยนำระบบรักษาความปลอดภัย ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) ที่จะทำหน้าที่คัดกรองการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย ด้วยระบบยืนยันตัวตน (Authentication) และเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Cybersecurity Monitoring) ผ่านศูนย์ Cybersecurity Operation Center (CSOC)

Related Posts

Send this to a friend