Home Posts tagged Yala Barista Workshop
DEEPSOUTH

เทศบาลนครยะลา จัดอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ “Yala Barista Workshop” เป็นครั้งแรก

เทศบาลนครยะลาร่วมกับสมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ Yala Barista Workshop ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนและ  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา