Home Posts tagged Bigbasket.com
Politics

จุรินทร์ เซ็น 3 MOU กับอินเดีย ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ และสตาร์ทอัพ พร้อมเปิดห้องแสดงสินค้าไทยใน Bigbasket.com

วันนี้ (25 ก.ย. 62) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานสัมนาและกิจกรรมการเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินเดีย Siminar & Business Matching &Networking Between Thailand and India พร้อมทั้งเป็นประธาน