Home Posts tagged ไสลเกษ วัฒนพันธุ์
CRIME

สำนักงานศาลยุติธรรม รับนโยบาย ประธานศาลฎีกา เตรียมการเรื่องประกันตัววันหยุด

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เเถลงนโยบายเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า
CRIME

ประธานศาลฎีกา ออกประกาศศาลฎีกาทำงานวันหยุดพิเศษ 4-5 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้ออกประกาศศาลฎีกา เรื่องการเปิดศาลฎีกาในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ลงวันที่ 25 ต.ค.62 “ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
CRIME

โฆษกสภาทนายขอบคุณ ปธ.ศาลฎีกาเเทนประชาชน เห็นด้วยกับดำริจัดผู้พิพากษาเวรนั่งพิจารณาประกันวันหยุด

นายนิพนธ์​ จันทเวช​ เลขาธิการสภาทนายความ​ ในฐานะโฆษกสภาทนายความ กล่าวถึงกรณี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา มีดำริให้ศาลพิจารณาประกันตัววันหยุดว่า ความเห็นของนักกฎหมายสภาทนาย ความและประชาชนสนับสนุนแนวคิดนี้ และเรียกร้องตรงนี้มานานแล้วว่าศาลควรจัดผู้พิพากษามานั่งทำงานในวันหยุดเพื่อพิจารณาเรื่องการประกันตัว การที่นายไสลเกษ
HUMANITY

ประธานศาลฎีกา มีดำริ จะให้ศาลพิจารณาประกันผู้ต้องหาและจำเลยในวันหยุดราชการ

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักประธานศาลฎีกาได้สอบถามความเห็นจากบุคลากรภายในองค์กรอันประกอบด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม รวมทั้งสอบถามความเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนประชาชนทั่วไปในประเด็นต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมนั้น โดยภายหลังจากสิ้นสุดการรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 5