Home Posts tagged อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
EVENT

กรมส่งเสริมฯ เตรียมจัดงาน BGJF Special Edition – On Ground to Online Exhibition ดัน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่โลกออนไลน์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน Bangkok Gems and jewelry (BGJF) Special Edition – On Ground to Online Exhibition งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งพิเศษ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.bkkgems-vts.com