Home Posts tagged สารเคมีอันตราย
Health

กรมอนามัย เตือน ล้างผักให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก อันตรายถึงชีวิต

กรมอนามัย เตือน ล้างผักให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร โดยเฉพาะในเทศกาลกินเจ แนะหลีกเลี่ยงผักนอกฤดูกาล พร้อมประกาศหนุนนโยบายแบนสารเคมีเกษตร 3 ชนิด หลังพบสารเคมีตกค้างในพืขผัก โดยเฉพาะผักสดยอดนิยม 10 ชนิดในตลาด เตือนได้รับปริมาณมากอาจหน้ามืด หรือหัวใจวาย แต่หากปริมาณน้อย แต่สะสมนานๆ
Politics

“มนัญญา” ขอนั่งหัวโต๊ะกรรมการ 4 ฝ่าย ตั้งเป้าแบน 3 สารเคมีอันตรายให้ได้ภายใน 60 วัน

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาสารเคมีเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลฟอเซต ที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร พบว่าหลังจากที่ถูกสั่งห้ามนำเข้าตั้งแต่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ไม่พบมีการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิดผ่านด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพอีก แต่ยังมีในส่วนที่ค้างอยู่ในสต๊อก