Home Posts tagged สมาคมประกันวินาศภัยไทย
BUSINESS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ล้ำ! ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์ความเสียหายจากภัยธรรมชาติของแปลงเกษตรกร

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 นี้ เป็นปีแรกที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้นำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาสำรวจความเสียหายจากภัยธรรมชาติของแปลงนา คู่ขนานไปกับการประเมินความเสียหายโดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของภาครัฐ สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ผลักดันการใช้เทคโนโลยียุค 4.0
BUSINESS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 ปรับกระบวนทัศน์ประกันภัยสู่โลกดิจิทัล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดสัมมนาการประกันภัย ครั้งที่ 26 ภายใต้หัวข้อ “Insurance in a digital World: Innovate the Future” เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคง และร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต แข็งแกร่ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
EVENT

สมาคมประกันวินาศภัยไทยศึกษาดูงานประกันภัยการเกษตรที่จีน

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ไชน่า แปซิฟิก อินชัวรันส์ (กรุ้ป) จำกัด (CPIC) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท อันซิ่น อกริคัลเจอรัล อินชัวรันส์ จำกัด (AAIC)
BUSINESS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือสร้างความแข็งแกร่ง

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย (Thai General Insurance Association: TGIA) และ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (The General Insurance Association of Japan: GIAJ) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) บูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน
BUSINESS

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เริ่มจ่ายเคลมประกันภัยนาข้าวแล้ว ยอดพุ่ง 555 ล้านบาท

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จ่ายค่าสินไหมทดแทนเกษตรกร ตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี ทางภาคอีสาน และภาคเหนือแล้ว รวม 2 ครั้ง จำนวน 555 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5 แสนไร่ เกษตรกรได้รับค่าสินไหมทดแทนแล้วจำนวน 88,503 คน เตรียมสรุปยอดความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเกษตรต่อไป นายอานนท์ วังวสุ