Home Posts tagged วิปรัฐบาล
Politics

ประธานวิปรัฐบาล เชิญสำนักงบฯ แจงเป้าหมายการใช้เงิน ปี 64 ย้ำใช้เวลาพิจารณา 3 วัน พร้อมตั้งกรรมาธิการฯ 72 คน

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมวิปร […]