Home Posts tagged รองนายกรัฐมนตรี
Politics

“อนุทิน”เดินหน้าแบนสารเคมีเป็นพิษ ย้ำหลักการทำงาน ยึด “เกียรติ” สำคัญกว่า “ผลประโยชน์” ชีวิตคนไทยสำคัญที่สุด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ […]