Home Posts tagged ปรับคณะรัฐมนตรี
POLITICS
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิ […]
POLITICS
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกร […]
POLITICS
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย อดีตรองเลขาธิการสภาอุ […]
POLITICS
นายสุชาติ ชม​กลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน​ ส.ส.ชลบ […]