Home Posts tagged บัตรทอง
Health

“อนุทิน” เผย สปสช.เคาะงบบัตรทอง 2 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นล้าน คนไทยเฮ!! ได้เพิ่มสิทธิรักษาพยาบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมขอความเห็นชอบร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564