Home Posts tagged นวดไทย
Politics

นายกรัฐมนตรี กำชับการแต่งตัวนวดไทยให้เหมาะสม หลังนวดไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมผลงานนักเทคโนโลยีดีเด่นปี 2562