Home Posts tagged นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์
EVENT

เปิดแคมเปญ THE SOUND OF HAPPINESS ฟัง x เล่า = ความสุข มุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น

องค์การยูนิเซฟ กรมสุขภาพจิต และจู๊กซ์ (JOOX)  จับมือเปิดตัวแคมเปญใหญ่ของปี “THE SOUND OF HAPPINESS ฟัง x เล่า = ความสุข” มุ่งเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แก่เด็กและวัยรุ่นในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนให้วัยรุ่นมีทักษะในการจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขาในปัจจุบัน แคมเปญ THE