Home Posts tagged ทำเนียบรัฐบาล
POLITICS
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก ประจำสำนักนา […]
COVID-19
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า หลังมีการแพร่ระบาด […]
POLITICS
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษกประจำสำนักเลข […]
COVID-19
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานในทำเนียบ […]
POLITICS
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้ […]