Home Posts tagged ค่าเฉลี่ย OECD
KNOWLEDGE

เผยไทยมีเด็กช้างเผือก ยากจน-เรียนเก่ง มากกว่าค่าเฉลี่ย OECD ทำคะแนน PISA2018 ติดอันดับ 25% แรกของประเทศ กสศ.พร้อมหนุนเพิ่มเด็กช้างเผือก

ดร.ภูมิศรัณย์  ทองเลี่ยมนาค  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์เชิงลึกคะแนนสอบ PISA 2018 ซึ่งประเมินทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ของกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปี ทั่วโลก โดยมีเยาวชนกว่า 600,000 คน จาก 79