Home Posts tagged ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
KNOWLEDGE

จัดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพให้ครู ตชด. เพื่อเติมโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

ครู เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในระบบการศึกษา และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด มีความเข้าใจกับปัญหาของเด็ก และสภาพแวดล้อมมากที่สุด หากสามารถติดอาวุธให้กับครู เพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาสให้กับครู ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษา
KNOWLEDGE

1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ทราบหรือไม่ว่า 1 ใน 5 ของเด็ก และเยาวชนไทยทั้งประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอันมีสาเหตุหลักมาจากความยากจน โดยจากจำนวนเด็กเล็ก ถึงเยาวชนวัยแรงงานอายุระหว่าง 0-25 ปี ทั่วประเทศทั้งหมด 20.54 ล้าน มีเด็กถึง 4.32 ล้านคน กำลังเผชิญกับปัญหานี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความเสมอภาค
KNOWLEDGE

‘ระบบ iSEE 2.0 ของกสศ.’ ช่วยสภาเจาะลึกปัญหาเหลื่อมล้ำ

ชวน หลีกภัย ห่วงโควิด-19 ทำเด็กยากจนเพิ่มขึ้น เสี่ยงหลุดออกจากระบบ ระบุสภาจะช่วยขับเคลื่อนวาระสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  หนุนโครงการ กสศ. ที่ช่วยเหลือดูแลเด็กยากจน ย้ำเรื่องโอกาสทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะตัวเองก็เคยได้รับโอกาสเช่นกัน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ระบบ isee 2.0 : Edtech เพื่อพัฒนานโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
KNOWLEDGE

พิษโควิด-19 ซ้ำเติมความเหลื่อมล้ำ นร.ยากจนพิเศษพุ่งล้านคน

กสศ. พบ ภาคเรียนที่ 1 ปี 63 มีจำนวนนักเรียนที่สมัครคัดกรองกว่า 1.8 ล้านคน หรือเพิ่ม 17.5% คาดถูกซ้ำเติมจากพิษโควิด-19 รศ.ดร.ชัยยุทธ  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   กล่าวว่า
TECH

เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล

ในโลกยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการบูรณาการ จัดระเบียบ และนำ “ข้อมูล” มาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ รวมไปถึงด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดแถลงข่าวเปิดตัวระบบ “iSEE 2.0 นวัตกรรมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
KNOWLEDGE

ปรากฏการณ์ความรู้ถดถอย กับความเหลื่อมล้ำของไทยในการเข้าถึง “การศึกษาออนไลน์” ในยุคโควิด-19

ในยุคการระบาดของโควิด-19 มาตรการต่างๆ ที่จำต้องบังคับใช้เพื่อปกป้องคนไทยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้างผลกระทบต่อคนในประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต รวมไปจนถึงด้านการศึกษาอย่างช่วยไม่ได้ ปัญหาใหญ่ด้านการศึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นห่วงอย่างมาก คือปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษานอกระบบห้องเรียน
DEEPSOUTH

เดินทางไปเรียน 60 กม. / วัน ความฝันของเด็กสาวผู้มีหัวใจรักการเรียน

“60 กม.” คือระยะทางที่ “ฮาวาตี โต๊ะตอ” นักเรียนชั้น ม.1 ใช้เดินทางนั่งรถไปกลับโรงเรียนในแต่ละวัน          โดยขึ้นรถจาก ต.ศรีบรรพต ถึง ต.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ที่เป็นอย่างนี้เพราะรอบบริเวณชุมชนของเธอ ไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมแม้แต่ที่เดียว ดังนั้นหากไม่อยากหยุดเรียนหนังสืออยู่เพียงแค่ชั้น ป.6
KNOWLEDGE

กสศ. ห่วงเด็กนอกระบบก่อนวัยเรียน เตรียมขยายทุนช่วยเด็กอนุบาลในครอบครัวยากจน 1.5 แสนคน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่า จากข้อมูลการวิเคราะห์ของ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) เป็นช่วงที่สำคัญอย่างมาก ส่งผลต่อแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ