SPORT

บอร์ด กกท. เคาะแล้ว “จันทบุรี” เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49

( 24 พ.ย. 64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2564 มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากเอกสารการนำเสนอและการสำรวจพื้นที่ตามเกณฑ์ 6 ด้าน คือ ความพร้อมทางด้านกายภาพโครงสร้างพื้นฐาน , หน่วยงานหลักบริหารงานร่วมกับผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน , การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชน , แนวทางการพัฒนาการจัดการแข่งขันฯ , บุคลากรในการดำเนินงาน และ ข้อเสนอพิเศษกับความเป็นไปได้

ผลการพิจารณา เห็นชอบให้จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2567) , จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2568) และ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (พ.ศ.2569)

ส่วนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เห็นชอบให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) และให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)

Related Posts

Send this to a friend