SPORT

ไทยส่อโดนแบน ห้ามจัดกีฬาระดับโลก นั่งบอร์ดกีฬาโลก

ไทยส่อโดนแบน ห้ามจัดกีฬาระดับโลก นั่งบอร์ดกีฬาโลก พร้อมเกาหลีเหนือ และอินโดนีเซีย หลัง WADA (องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลก) ออกแถลงการณ์ว่าทั้ง 3 ประเทศ ทำผิดกฏเกี่ยวกับสารกระตุ้น แต่นักกีฬายังสามารถลงแข่ง แม้ในบางรายการไม่สามารถติดธงชาติได้

องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นโลก หรือ WADA ออกแถลงการณ์ว่า 5 องค์กรต่อต้านสารกระตุ้น (3 ชาติ และ 2 สมาพันธ์กีฬา) ไม่ปฏิบัติตามกฎการต่อต้านสารกระตุ้นโลก (World Anti-Doping Code) ได้แก่ องค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของประเทศไทย อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ และ สมาพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติผู้พิการทางการได้ยิน (DIBF) และ International Gira Sports Federation (IGSF) โดยในกรณีของประเทศไทย เนื่องจากไม่ได้บังคับใช้กฏการต่อต้านสารกระตุ้นโลกด้านการบังคับใช้กฎหมาย

โดยผลที่ไทย อินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ จะได้รับคือ ถูกถอนสิทธิประโยชน์จาก WADA อันรวมถึงไม่สามารถเป็นเจ้าภาพงานกีฬาที่จัดหรือร่วมจัดโดย WADA นอกจากนี้ ตัวแทนของทั้ง 3 ประเทศจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของหน่วยงานการกีฬาต่างๆ และไม่สามารถเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาระดับภูมิภาค ทวีป หรือระดับโลก และทั้ง 3 ประเทศจะไม่สามารถใช้ธงชาติในการแข่งขันต่างๆ ได้ จนกว่าทั้งหมดจะคืนสู่สถานะเดิม เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือมากกว่านั้น

อย่างไรก็ตาม นักกีฬาของทั้ง 3 ชาติ จะยังสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ แต่หากรายการไหนเป็นการแข่งขันที่มี WADA และ IOC หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล เป็นผู้ดูแลการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเกมส์ หรือพาราลิมปิกเกมส์ ทั้ง 3 ชาติจะไม่สามารถใช้ธงชาติในนามประเทศลงแข่งขันได้

ยังมีรายงานว่า แม้จะถูกสั่งห้ามใช้ธงชาติ แต่ในซีเกมส์ 2022 กลางปีหน้าที่เวียดนาม ทั้งไทยและอินโดนีเซียจะยังใช้ธงชาติของตนเองได้ เนื่องจากว่าฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมส์ ไม่ได้อยู่ในระบบของ WADA

กรณีของประเทศไทย ต่างจากเกาหลีเหนือและอินโดนีเซีย เนื่องจากปัจจุบัน พรบ.ที่ไทยใช้อยู่ยังไม่เป็นไปตาม World Anti-Doping Code 2021 ซึ่งรัฐบาลกำลังแก้ไขและอยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ ให้สอดคล้องกับการทำงานของ WADA โดยมีกรอบเวลา 3 เดือน แต่ด้วยเงื่อนไขกระบวนการในประเทศ พบว่าต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี ทางการไทยจึงเจรจาส่งความคืบหน้าให้ WADA ทราบ

Related Posts

Send this to a friend