SPORT

เริ่มแล้ว Amazean Jungle Trail Betong Yala

ปล่อยตัวนักวิ่งชุดแรกระยะทาง 100 ก.ม. ณ ปากอุโมงค์มงคลฤทธิ์ อ.เบตง จ.ยะลา มีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าพร้อมในจุดสตาร์ท ก่อนเริ่มปล่อยตัวในเวลา 09.00 น. โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมงาน

การวิ่งเทรลเบตงจัดขึ้นโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. โดยหวังจะให้เป็นสนาม World Series สนามที่สองของประเทศไทย ต่อจากสนาม ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขา ศอ.บต.คาดหวังว่า การวิ่งเทรลเบตงจะส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเมืองเบตงในด้านกีฬา และหลังจากนี้เชื่อว่า การท่องเที่ยวของอำเภอเบตงจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย และสนามบินเบตงกลับมาเปิดเชิงพาณิชย์อีกครั้ง และในช่วงการจัดวิ่ง 2 วัน 1 คืนนี้ ที่มีนักวิ่งทั้งไทย และต่างชาติไม่ต่ำกว่า 13 ชาติเข้าร่วม คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend