SOCIAL RESPONSIBILITY

สองโรงงานหลักสิงห์ เปิดแปลงเกษตร เก็บผัก-ผลไม้ ทำอาหารแทนกำลังใจส่งโรงพยาบาลสู้โควิด-19

สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ 2 บริษัทในเครือ คือ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด อ.บางเลน จ.นครปฐม และ บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ได้เปลี่ยนพื้นที่ในโรงงานเป็นแปลงเกษตร ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยไร้สารเคมี พร้อมนำมาปรุงอาหาร เพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอาสาสมัคร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ สิงห์อาสา ยังส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ อาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมรับประทาน (ข้าวรีทอร์ท) ให้แก่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม เพิ่มอีก 8 แห่ง ใน 3 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ รพ.สนามอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ, รพ.กรุตรัง, รพ.มหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, รพ.สุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม, รพ.สนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน), รพ.สนามโรงแรมแกรนด์วิว อ.บางเลน และ รพ.ลาดบัวหลวง จ.นครปฐม

สุภาวดี ชนาเทพาพร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด กล่าวว่า โรงงานมหาสารคาม มีพื้นที่เกษตรภายในพื้นที่โรงงานซึ่งผลผลิตที่ได้จะแจกจ่ายให้พนักงานทั้งหมด และแจกจ่ายให้ชุมชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผลผลิตของเราเป็นเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมาศึกษากระบวนการเกษตรตั้งแต่เริ่มต้น โดยในครั้งนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงแปรรูปเป็นอาหารปรุงสุกไปมอบให้กับทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลต่างๆ ใน จ.มหาสารคามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน นอกจากบุคลากรทางแพทย์จะได้รับประทานอาหารแล้วยังมีการแบ่งปันให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

จากสถานการณ์ภาพรวมของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ปัจจุบันมียอดสะสมรวมกว่า 6 หมื่นคน โดยในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงในระดับหลักพันคน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักและเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อโรคนี้อยู่ตลอดเวลา เครือข่ายสิงห์อาสาในแต่ละจังหวัดจึงลงพื้นที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ , อาหารอาหารแช่แข็ง, อาหารพร้อมรับประทานทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วกว่า 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend