SOCIAL RESPONSIBILITY

ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารให้ “โรงพยาบาลสนาม” ต่อเนื่อง หนุนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานปลอดภัย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่ โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมแพทย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ได้มีอาหารปลอดภัยรับประทานอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานจำนวน 2,800 แพ็ค ร่วมกับ บริษัท ซีพีอินเตอร์เทรด จำกัด ในเครือซีพี นำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและขนม ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นรับมอบจาก นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บกและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจไส้กรอกและอาหารพร้อมทาน ซีพีเอฟ และนายเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กลับมาเปิดรับดูแลผู้ป่วยโควิดอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 รองรับผู้ป่วยอาการที่ไม่รุนแรงหรือไม่มีอาการประมาณ 500 เตียง ช่วยแบ่งเบาภารกิจที่หนักหน่วงของโรงพยาบาลหลักที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณธารน้ำใจของซีพีเอฟ และบริษัทในเครือซีพี ที่ไม่เคยทิ้งกัน มาร่วมสนับสนุนอาหารพร้อมทานที่สะอาดทานง่าย ให้กับทัพแพทย์-พยาบาลของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ทีมหมอและพยาบาลสามารถทำงานและมีอาหารรับประทานอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อ และสามารถเจียดเวลาที่มีอันน้อยนิดมาพักผ่อน ช่วยเสริมพลังกายและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยร่วมต่อสู้กับสงครามโควิดได้อย่างเต็มกำลัง สะท้อนถึง ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันให้ประเทศไทยสามารถเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ได้สำเร็จ

รศ.นพ.พฤหัส กล่าวว่า “วันนี้สถานการณ์การระบาดยังอยู่ในช่วงขาขึ้น จึงขอฝากให้ประชาชนทุกท่านช่วยกันดูแลป้องกันตัวเอง ยึดมั่นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และหมั่นล้างมือ เพื่อไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยเป็นกำลังใจที่ดีแก่บุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขของไทยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร

ซีพีเอฟ นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานมอบ 1,260 แพ็ค พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็น ให้ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าทื่ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงในการประสานงานจัดส่งผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการเพื่อส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงพยาบาลสนาม โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ นพ. พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นตัวแทนรับมอบ จาก นางพรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ซีพีเอฟ ณ ศูนย์เอราวัณ

นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ขอขอบคุณธารน้ำใจของซีพีเอฟ ที่เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนรายแรกๆ ได้นำอาหารปลอดภัยมาอำนวยความสะดวกและลดเวลาในการจัดเตรียมอาหารการกิน ของแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของศูนย์เอราวัณ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมขีดความสามารถการทำงานของศูนย์เอราวัณให้สามารถรองรับผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละวันได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที นับเป็นความร่วมมือกันของคนไทยทุกภาคส่วนเพื่อให้สถานการณ์สามารถคลี่คลายโดยเร็ว

การสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้แก่โรงพยาบาลสนาม สอดคล้องตามดำริของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ เครือซีพี ที่ต้องการระดมทุกสรรพกำลังช่วยเหลือภาครัฐในการรับมือด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเดินเคียงข้างประเทศไทยสามารถฝ่าวิกฤตการระบาดโควิดในรอบนี้ได้

ก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานหลากหลายเมนู จำนวน 8,820 แพ็ค และน้ำดื่ม 4,410 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน) ขณะที่ ซีพีเอฟยังได้สนับสนุนเนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร ให้โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลสนาม จ.ลำพูน และจ.สระบุรี เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และผู้ป่วยโควิด-19 ได้มีอาหารปลอดภัยบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังเร่งระดมส่งมอบผลิตภัณฑ์พร้อมทานให้แก่โรงพยาบาลสนามอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงพยาบาลสนามของ รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ รพ.ปากเกร็ด นนทบุรี รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำของไทย ซีพีเอฟดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัด ตลอดจนเข้มงวดกับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหารในทุกขั้นตอน มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ ไม่หยุดชะงัก และในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม ซีพีเอฟนับเป็นบริษัทแรกๆ ที่นำความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารคุณภาพสูง มาช่วยเหลือสังคมและชุมชนในยามวิกฤติได้เข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้ผนึกพลังกับบริษัทในเครือ หน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตรดำเนินการส่งมอบอาหารจากใจสนับสนุนผู้ที่กักตัวหลังกลับจากต่างประเทศ พร้อมกับส่งมอบอาหารพร้อมทานปลอดภัยเป็นกำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 200 แห่ง และขยายการช่วยเหลือด้านอาหารไปถึง ครอบครัวของแพทย์และพยาบาล และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มคนเปราะบางในชุมชนแออัด แรงงานข้ามชาติ และล่าสุด การระบาดระลอกใหม่ ซีพีเอฟ ได้นำอาหารมาสนับสนุนโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมในภาวะวิกฤต

Related Posts

Send this to a friend