SOCIAL RESPONSIBILITY

กระทรวงแรงงาน มอบชุดอุปกรณ์แก่บุคลากรทางการแพทย์และกู้ภัยสว่างสรรเพชญธรรมสถานป้องกันโควิด-19 จ.เพชรบุรี

วันนี้ (17 มิ.ย. 64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนม น้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และกู้ภัยสว่างสรรเพชญธรรมสถานเพชรบุรี สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขอำเภอเขาย้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานถึงสถานการณ์ดังกล่าว

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากความห่วงใยมายังทุกท่านที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในวันนี้จึงได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่เพื่อมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์และขนม เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้กระจายออกสู่วงกว้าง  ซึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบการโรงงาน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงาน ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend