SOCIAL RESPONSIBILITY

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มอบเงินช่วยเหลือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

ปนัยดา เลี้ยงอำนวย รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ นายอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ล่าสุด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แคมเปญ “ MR. D.I.Y.Cares” ร่วมสนับสนุน มื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น และเงินสมทบทุน รวมมูลค่า 75,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคม ส่งต่อความห่วงใย ปันความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทย และประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่อง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นายอานุภาพ คงมาลัย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.มีความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาค ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส หรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความห่วงใย พร้อมเติมพลังบวกและสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้นำทีมพนักงานร่วมส่งต่อความสุขและความห่วงใย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการสนับสนุนมื้ออาหาร สมทบทุน และอุปกรณ์การเรียนพร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก รวมมูลค่า 45,000 บาท รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะกับน้องๆในมูลนิธิ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ เนื่องในเดือนแห่งความรักเช่นนี้ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี”

“นอกจากนี้ยังได้เข้าหารือกับ คุณทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และคุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์บริการคนพิการพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อวางแผนมอบโอกาส ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้พิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของมูลนิธิผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับสอนเด็ก ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก และมีความพิการซ้อน รวมถึงช่วยสนับสนุนร้านค้า Ray Bakery School ของมูลนิธิที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้เด็กพิเศษ ได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน”

อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมมหาไถ่ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบในการเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการ โดยนำความรู้และศักยภาพ ของบุคคลากรคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแล ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเครือข่ายมาต่อยอดด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในมุมกว้าง ซึ่ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.ได้มอบเงินสมทบทุนแก่มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเราพร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม MR.D.I.Y.Cares อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.

Related Posts

Send this to a friend