BUSINESS

เซ็นทรัลพัฒนา ออกมาตรการช่วยบรรเทาฝุ่น PM2.5 ภายในโครงการศูนย์การค้า และโครงการก่อสร้าง

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ล่าสุดเผยมาตรการระยะยาว ในการคุมเข้มการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในโครงการที่กำลังก่อสร้าง ของเซ็นทรัลพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all อาทิ โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ และนครปฐม รวมถึงโครงการที่อยู่อาศัย และโรงแรม นอกจากนี้ยังเดินหน้าปรับปรุงคุณภาพอากาศหมุนเวียนภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

เซ็นทรัลพัฒนา ได้ดำเนินมาตรการลดและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในขณะนี้ที่ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอีกครั้ง จึงได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกตั้งแต่การดูแลคุณภาพอากาศ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ และควบคุมการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ทั้งศูนย์การค้า,ที่อยู่อาศัย และโรงแรมเพื่อดูแลผู้คน,ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โดยรอบมาตการการดูแลคุณภาพอากาศ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล ทั่วประเทศ ดังนี้

1.การติดตั้งแผ่นกรองอากาศ HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air Filter) แผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง ที่สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆ ได้เป็นอย่างดีและเพิ่มฟิลเตอร์ใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มการดักกรองฝุ่น รวมถึงการทำความสะอาดฟิลเตอร์ ระบบเติมอากาศอย่างเป็นประจำ

2.การติดตั้งระบบสปริงเกอร์พ่นน้ำ และการฉีดพ่นละอองน้ำบนชั้นดาดฟ้า เพื่อบรรเทาฝุ่นโดยรอบของทุกศูนย์การค้าทั่วประเทศ

3.การตรวจวัดค่า PM 2.5 ทั้งภายนอกและภายในศูนย์การค้า และบริเวณลานจอดรถเป็นประจำทุกวัน

ส่วนมาตรการระหว่างการก่อสร้างประกอบด้วย

1.การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น ในบริเวณไซต์ก่อสร้างและมีการตรวจสอบ คุณภาพฝุ่นให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เพื่อควบคุมและป้องกันการกระจายฝุ่นทั้งภายในไซต์ก่อสร้าง และรอบๆโครงการ

2.การติดตั้งตาข่าย (Mesh Sheet) รอบโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่น โดยปัจจุบัน มาตรการนี้ใช้ครอบคลุมโครงการแนวสูงที่กำลังก่อสร้าง นอกจากนี้เซ็นทรัลพัฒนายังใช้วัสดุพรีคาสท์เป็นวัสดุในการก่อสร้างหลัก ที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่ารูปแบบอื่น

3.การติดตั้งสเปรย์พ่นน้ำรอบรั้วโครงการ และการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นอย่างเป็นประจำ โดยมีการฉีดพ่นน้ำในโครงการก่อสร้างทุก 30 นาที ล้างทำความสะอาดถนน ส่วนที่ใช้สำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงทางเดินรถและทางเท้ารอบ นอกโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งติดตั้งเครื่องล้างล้อรถบรรทุก เพื่อทำความสะอาดล้อรถ ก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดการกระจายของฝุ่น

4.การติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำระบบพ่นหมอก สำหรับโครงการแนวสูงในทุกโครงการ โดยเพิ่มความถี่ในการพ่นละอองน้ำทุกชั่วโมงในทุกวัน

5.ติดตั้งอุปกรณ์ลดการเกิดฝุ่นภายในอาคาร อาทิ เครื่องกรองฝุ่น พัดลมดูดฝุ่นในช่วงระหว่างก่อสร้าง และแบ่งขอบเขตการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เช่น การตัดกระเบื้อง การไสไม้ ให้อยู่ในพื้นที่จำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

6.จัด Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด เช่น การล้างถนนรอบโครงการและทำความสะอาดภายในโครงการก่อสร้างทุกสัปดาห์

Related Posts

Send this to a friend