PUBLIC HEALTH

พล.อ.ประวิตร ย้ำ มหาดไทยประสาน กทม.และพม.ลงดูแลคนเร่ร่อน

วันนี้ (27 ก.ค. 64) พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงมหาดไทย และให้ประสาน กรุงเทพมหานครเร่งจัดตั้งพื้นที่พักแยกรักษาตัว ( Community Isolation / CI ) เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยสีเขียวในชุมชนต่างๆให้ครอบคลุมทุกจังหวัดเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ต้องเร่งจัดหาพื้นที่ตั้ง CI ให้ได้อย่างน้อย 1 แห่งในทุกเขต รวมทั้งให้เปิดพื้นที่พักคอย ดูแลและคัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อในทุกชุมชน ที่ร้องขอการสนับสนุนมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และตำรวจ ร่วมกันลงพื้นที่ไปช่วยเหลือดูแลคนเร่ร่อน คนด้อยโอกาสใน กทม. นำเข้าพื้นที่ควบคุมโรคดูแลคุณภาพชีวิต เพื่อมิให้เกิดปัญหาการติดกระจายเชื้อหรือเจ็บป่วยถึงชีวิตในที่สาธารณะ  

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำฝ่ายปกครอง ประสานขอให้ กรุงเทพมหานคร โดยเขตต่างๆ เป็นหลัก ตอบสนองประชาชนต่อสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคด้วยความตื่นตัวต่อเนื่องกันไป โดยประสานการทำงานกับทุกส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น 

รวมทั้งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้การสนับสนุนและร่วมช่วยเหลือดูแลกันและกัน ในการจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใน กทม.ให้ได้โดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend