PUBLIC HEALTH

สธ.เตรียมมาตรการรับแรงงานเดินทางกลับบ้าน ให้รายงานตัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แยกตัว14 วัน

กระทรวงสาธารณสุข ให้ทุกจังหวัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ติดตามแรงงานที่เดินทางจาก กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้กลับภูมิลำเนา ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว ส่วนแรงงานที่เดินทางกลับบ้านให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แยกตัว14 วัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด

วันนี้ (27 มิ.ย. 64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมมาตรการรองรับแรงงานบางส่วนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจากการปิดแคมป์คนงานใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นเวลา 30 วันตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ซึ่งทุกจังหวัดมีมาตรการและประสบการณ์ตั้งแต่การล็อคดาวน์ในการระบาดระลอกแรกและช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม ได้ให้กรมควบคุมโรค ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ทำหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดตั้งทีมค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคในทุกอำเภอ หมู่บ้าน โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมทีมออกเคาะประตูบ้าน

เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา และให้ความรู้ในการแยกตัวสังเกตอาการ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นทั้งในที่พักจนครบ 14 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเคร่งครัด สำหรับด้านการรักษาพยาบาลมีการบริหารจัดการในรูปเขตสุขภาพ ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่ง มีบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย

“ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว ส่วนแรงงานที่เดินทางกลับบ้าน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ก่อนเดินทางต้องคัดกรองวัดไข้ สแกนไทยชนะ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง เมื่อถึงภูมิลำเนาขอให้รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากมีไข้ มีอาการทางเดินหายใจขอให้งดเดินทาง กลับที่พักไปสังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

Related Posts

Send this to a friend