PUBLIC HEALTH

แพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตือนเฝ้าระวังโควิด XBB.1.16 พบติดเชื้อง่ายขึ้น แต่ไม่รุนแรงกว่าเดิมมาก

ผศ.นพ.วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ อายุรแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ว่ายังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอน โดยสายพันธุ์ที่ถูกพูดถึงมาก คือ สายพันธุ์ XBB.1.16 เป็นการกลายพันธุ์เล็ก ๆ บริเวณตำแหน่งที่เรียกว่าโปรตีนหนาม ซึ่งอาจทำให้เชื้อมีคุณสมบัติแพร่กระจายได้เร็วขึ้น แต่ความรุนแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์เดิม ตอนนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไปก่อน

ผศ.นพ.วันทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการของโควิด-19 จะแยกความแตกต่างกับอาการไข้หวัดใหญ่ได้ยาก เนื่องจากมีอาการใกล้เคียงกัน คือ มีทั้งไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว และล่าสุดสำหรับสายพันธุ์ XBB.1.16 มีรายงานว่า ผู้ติดเชื้อมีอาการตาแดงด้วย แต่อาการไม่เกิดขึ้นกับทุกคน

ถึงแม้อาการของเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์ XBB.1.16 จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมาก แต่จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าช่วงหลังสงกรานต์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 158 เท่า ในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสงกรานต์เป็นช่วงที่โรคเงียบสงบ ดังนั้น จึงมีจำนวนหลักร้อยคน แต่คาดว่าจะมีปริมาณผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ผศ.นพ.วันทิน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 3 เดือน หรือฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน จนทำให้ระดับภูมิคุ้มกันสูงมากแล้ว มีโอกาสน้อยที่จะติดเชื้อใหม่ แต่หากติดเชื้อและฉีดวัคซีนนานแล้ว มีโอกาสติดเชื้อซ้ำหรือติดเชื้อใหม่ได้การป้องกันการติดเชื้อ อาจต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นชนิดใหม่ คือ วัคซีน Bivalent ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดผสมกันระหว่างสายพันธุ์อู่ฮั่นและโอมิครอน มีผลข้างเคียงไม่ต่างจากวัคซีนชนิดเดิม

สำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงบุคลากรการแพทย์หน้าด่านที่ต้องดูแลผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนชนิดใหม่ Bivalent ของไฟเซอร์ ที่งานเวชกรรมสังคม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2566 ช่วงบ่ายของทุกวัน ยกเว้น วันหยุดราชการ

Related Posts

Send this to a friend