PUBLIC HEALTH

ศบค.ไฟเขียวนักเรียนติดโควิดแต่ไม่มีอาการมาสอบได้ตามปกติ

นักเรียนเฮ ศบค.ไฟเขียว ติดโควิดแต่ไม่มีอาการ มาสอบได้ตามปกติ ส่วนคนเสี่ยงต่ำเรียนออนไซต์ได้

วันนี้ (23 ก.พ. 65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ กรณีการเรียนออนไซต์เมื่อเสี่ยงติดเชื้อโควิดในสถานศึกษา ว่า การติดเชื้อในเด็กนักเรียนอายุ 0-19 ปี พบประมาณ 21.9% อัตราเสียชีวิตต่ำ ที่ผ่านมา มีการทำมาตรการเปิดภาคเรียนออนไซต์แบบแซนด์บ็อกซ์ ภายใต้ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม มีการทำแผนเผชิญเหตุ รวมถึงการเรียนแบบออนไลน์ หรือไฮบริด

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้แจ้งผลสำรวจการเปิดภาคเรียนที่ 2 จากจำนวน 122 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนที่มีการติดเชื้อยืนยัน 1 รายขึ้นไป มีการปิดสถานศึกษาถึง 28.7% หรือปิดไปเลย 1 ใน 4 ส่วนโรงเรียนที่ติดเชื้อมากกว่า 1 ห้องเรียน ปิดถึง 55.7% แต่ที่น่าสนใจคือ โรงเรียนที่ไม่มีการติดเชื้อ แต่สถานศึกษาใกล้เคียงติดเชื้อ กลับปิดโรงเรียนด้วยถึง 9%

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่าสถานการณ์กับสิ่งที่เผชิญเหตุ ไม่สอดคล้องกัน จึงมีการเสนอเปิดเรียนออนไซต์สำหรับโรงเรียนประจำ โดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำยังเรียนออนไซต์ตามปกติได้ ให้สังเกตอาการและเมินตนเอง ส่วนนักเรียน ครู บุคลากรที่สัมผัสเสี่ยงสูง ให้จัดการเรียนการสอนในควอรันทีนโซน 7 วัน และติดตามอาการอีก 3 วัน พร้อมตรวจคัดกรองหาเชื้อ ในวันที่ 5-6 และครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ แต่หากมีอาการให้ตรวจทันที ส่วนผู้ที่ติดเชื้อให้พิจารณาจัดทำ School Isolation จัดการสอนอย่างเหมาะสม

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนไป-กลับ สัมผัสเสี่ยงต่ำ ยังมาเรียนตามปกติเช่นกัน ส่วนสัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัวที่บ้าน 7 วัน สังเกตอาการ 3 วัน ตรวจหาเชื้อตามระยะเวลา ส่วนกรณีการจัดสอบ หากผู้เข้าสอบติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือสัมผัสเสี่ยงสูง ให้เข้าสอบได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังเข้าสอบ งดพูดคุย เว้นระยะห่าง เดินทางไปสนามสอบด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยงานจัดสิบ หน่วยบริการสาธารณสุข ส่วนผู้คุมสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด สถานที่จัดสอบสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ติดเชื้อต้องเป็นสัดส่วน อยู่ในลักษณะโล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเท และให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

Related Posts

Send this to a friend