PUBLIC HEALTH

สธ. เผย ศบค. เห็นชอบให้ 10 จังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยว-ติดเชื้อสูง รับวัคซีนเข็ม 4

วันนี้ (23 ม.ค. 65) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยแผนการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ว่า ศบค.เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 เข็ม 4 ให้กับประชาชนในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว และจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง จากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง โดยประชาชนในจังหวัดท่องเที่ยว (สีฟ้า) ที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือน สามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้

ส่วนสูตรเข็ม 4 ของผู้ที่ฉีดเข็ม 1-2 เป็นซิโนแวค เข็ม 3 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 จะแนะนำเป็นแอสตร้าเซเนก้า ขณะที่ผู้ที่ฉีดเข็ม 1-2 เป็นแอสตร้าเซเนก้า เข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ เข็ม 4 จะแนะนำเป็นไฟเซอร์ โดยขอให้รับเข็ม 3 มาครบ 3 เดือนก่อน จึงจะเข้ามารับเข็ม 4

สำหรับช่องทางการติดต่อรับเข็ม 4 นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฯ และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการฯ จะวางแผนบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละจังหวัด กำหนดจุดฉีด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

ทั้งนี้ 10 จังหวัดที่มีการระบุให้ประชาชนเข้ารับเข็ม 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา ส่วนกลุ่มที่ 2 คือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือมีการระบาด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี

Related Posts

Send this to a friend