PUBLIC HEALTH

ปลัด สธ.ยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีน โควิด-19

ปลัด สธ.ยันรัฐบาลไม่ปิดกั้นเอกชนนำเข้าวัคซีนโควิด-19 อย.พร้อมอำนวยความสะดวกขอขึ้นทะเบียน หากเอกสารครบพิจารณาภายใน 30 วัน

วันนี้ (22 ส.ค. 64) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการนำเข้ายาหรือวัคซีนจากต่างประเทศว่า รัฐบาลไม่เคยปิดกั้นภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 สำหรับกรณีเอกชนที่ต้องการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 เช่น โรงพยาบาลเอกชน ต้องมายื่นเป็นผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรก่อน 

จากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 อีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล เนื่องจากผู้รับอนุญาตนำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัคซีนที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่า สำหรับเอกชนรายใดประสงค์จะนำเข้าวัคซีนโควิด สามารถดำเนินการได้ยื่นขอเป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนมาขึ้นทะเบียนได้ที่ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกทาง อย.ได้ระดมสรรพกำลังและเร่งดำเนินการพิจารณาประเมิน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผลและการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัคซีน หากส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุมัติทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า นำเข้าโดยบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด, วัคซีนโคโรนาแวค ของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ไซเอ็นซ์ จำกัด นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม , วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน นำเข้าโดยบริษัท แจนเซ่น ซีแลค จำกัด, วัคซีนโมเดอร์นา นำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด, วัคซีนของซิโนฟาร์ม นำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด และวัคซีนโคเมอร์เนตีของไฟเซอร์ นำเข้าโดย บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564) 

ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือวัคซีนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 สามารถรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน OSSC หมายเลข 02 -5907606 และ 02- 1148181 ,แอพพลิเคชั่นไลน์ : @OSSC_FDA , อีเมล : OSSC@fda.moph.go.th หรือลงทะเบียนใช้บริการคำปรึกษาออนไลน์ผ่านระบบ E-consult ได้ที่ http://privus.fda.moph.go.th

Related Posts

Send this to a friend