PUBLIC HEALTH

คมนาคม เตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัดอีสานใต้

คมนาคม เตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามประชุมเตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธรอำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแนวทางการมอบหมายให้ รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบการจัดการนำผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะกลับไปพักรักษาตัวในจังหวัดภูมิลำเนา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางหลักในการประสานกับผู้ป่วย  และรัฐมนตรีแต่ละท่านช่วยในการประสานใช้ทรัพยากรในการลำเลียง จัดส่ง และประสานจังหวัดภูมิลำเนาปลายทาง สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยเป็นลักษณะของการช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นการทำหน้าที่เป็นแกนหลักประสานระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานของรัฐในการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1330 รวมทั้งมาตรการในการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาของกระทรวงสาธารณสุข  ความพร้อมของ 6 จังหวัดในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา เช่น การจัดตั้ง Community Isolation (CI)โครงการที่จังหวัดดำเนินการ อาทิ โครงการอุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน ของ จ.บุรีรัมย์  โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันของ จ. อุบลราชธานี โดยมีปริมาณจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยของทั้ง 6 จังหวัด ขณะนี้มีจำนวน 5,876 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาพร้อมเดินทางแต่ละจังหวัด ณ วันที่ 21 ก.ค. 2564 กลับไปรักษาที่จังหวัดบ้านเกิด รวม 6 จังหวัด 4,464 เตียง 

และในมติคณะกรรมการฯ บูรณาการประสานร่วมมือ ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วย COVID-19 ส่งรักษาอาการในจังหวัดภูมิลำเนา 6 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นายวีรศักดิ์หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กระทรวงคมนาคม สาธารณสุข และ มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ประสานสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย การเดินทางของผู้ป่วยกลับรักษาอาการ ในจังหวัดภูมิลำเนา รวมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่ภูมิลำเนา 6 จังหวัด เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา สถานพยาบาล โรงพยาบาล หน่วยบริการรักษาอาการ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ 

1. ให้หน่วยงานด้านคมนาคมที่ดูแลด้านการขนส่งคน ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้นระยะห่างภายในรถ การทำความสะอาด รวมทั้งการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้กับผู้ป่วยระหว่างเดินทาง

2. ขอให้จังหวัดดำเนินการวางแผนการรองรับผู้ป่วยกลับบ้าน โดยให้มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ ในอนาคตเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าด้วย

2. กรณีที่จังหวัด หรือหน่วยงานใดฯ ต้องการการสนับสนุนหรือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงคมนาคมสามารถติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอรับบริการ “จัดส่งผู้ป่วย Covid-19 กลับไปรักษาที่บ้านเกิด” สามารถโทรประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมในการดำเนินการจัดส่งผู้ป่วย ด้วยทรัพยากรของกระทรวงคมนาคม ทุกด้าน พร้อมดูแลตั้งแต่การเดินทาง อาหาร และประสานดำเนินงานเพื่อให้ผู้ป่วย ถึงยังสถานพยาบาลในจังหวัดภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย และถึงมือแพทย์ โดยเร็วที่สุดตามมาตราฐานการบริการด้านสาธารณสุขต่อไป

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ในการประสานส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา มีดังนี้ ฮอตไลน์สปสช. โทร 1330 กด 15 

– จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ สายด่วน 1422 และ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเบอร์ 065-240-0680 และ 065 -240-0691

– จังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์ 090-241-0098 093-323 -4686 086-651-5424 095-192-4903 

– จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ 044-513-999(เฉพาะเวลาราชการ) และ 092-599-5108 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

– จังหวัดยโสธร เบอร์ 090-240-9930 

– จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์  082-648-9270 096-693-2139 096-937-1783 

– จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ 025-765-5555

Related Posts

Send this to a friend