PUBLIC HEALTH

‘ชลน่าน’ เตรียมหารือ ก่อนประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ทุกเครือข่าย

วันนี้ (20 ต.ค. 66) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายยกระดับ 30 บาท โดยมี Quick Win เรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ว่า ก่อนหน้านี้ได้ประกาศนำร่องใน 4 เขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 4, 9 และ 12 ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นอกจากจะเสนอการดำเนินงานใน 4 เขตสุขภาพนำร่องแล้ว จะหารือที่ประชุมเพื่อประกาศเพิ่ม 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ซึ่งมีความพร้อมที่จะเดินหน้าตามเป้าหมายให้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ทุกเครือข่าย ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น สังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกลาโหม รวมถึงคลินิก ร้านขายยา และแล็บ เป็นต้น

“การนำร่องใน 4 จังหวัด ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะประชาชนในจังหวัดนั้นเท่านั้นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ แต่ประชาชนที่เดินทางไปยัง 4 จังหวัดนำร่องดังกล่าวก็สามารถรับบริการได้เช่นกัน โดยหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในโครงข่ายการให้บริการโดยเร็วต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

Related Posts

Send this to a friend