PUBLIC HEALTH

วัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ล็อตแรก ถึงไทยแล้ว 1 ล้านโดส

วันนี้ (20 มิ.ย. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ล็อตแรกจำนวน 1 ล้านโดส จากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาถึงไทยแล้ว และจะส่งตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดยหลังวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 1 ล้านโดส ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะกระจายวัคซีนไปยังสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อเริ่มฉีดให้กับองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนพร้อมกันในวันที่ 25 มิ.ย. 64

สำหรับประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับองค์กรและบริษัทที่ยื่นความประสงค์เข้ามา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ตามประเภทธุรกิจ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการขับเคลื่อนประเทศ และพื้นที่ความเสี่ยง ได้แก่ 

ภาคองค์กรธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่

  • ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 17.42 %
  • ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 14.80 %
  • ภาคธุรกิจการเงิน 11.58 %
  • กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 10.82%

ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรรสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่

  • ภาคกลุ่มองค์กรด้านการศึกษา 100%
  • ภาคกลุ่มองค์กรการกุศล 100%
  • ภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 82%
  • ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 81%

องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และยืนยันสถานพยาบาลที่จะให้บริการฉีดวัคซีนแก่องค์กร

Related Posts

Send this to a friend