PUBLIC HEALTH

‘หมอชลน่าน’ เปิดศูนย์โรคหัวใจชายแดน โรงพยาบาลหนองคาย

‘หมอชลน่าน’ เปิดศูนย์โรคหัวใจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพสู่อินโดจีน โรงพยาบาลหนองคาย รองรับผู้ป่วยชาวไทย และนักท่องเที่ยว เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพรวดเร็วทันเวลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์หัวใจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพสู่อินโดจีน โรงพยาบาลหนองคาย เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งชาวไทย นักท่องเที่ยวและประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพรวดเร็ว ทันเวลา ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พร้อมเปิดหอสงฆ์อาพาธ 28 เตียง ดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

วันนี้ (20 เม.ย. 67) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์หัวใจ และหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลหนองคาย โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมงาน

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า จังหวัดหนองคายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาวตามลำน้ำโขงไปจนถึงจังหวัดบึงกาฬ ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยต้องใช้เวลามาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจที่จำเป็นต้องสวนหัวใจให้การรักษาแบบเร่งด่วน และยังเป็นจังหวัดชายแดนที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มน้ำโขงรองรับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และ สปป.ลาว จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในทุกด้าน

“ศูนย์โรคหัวใจชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพสู่อินโดจีน โรงพยาบาลหนองคาย เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (CATH LAB) พร้อมระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจปลอดเชื้อ (CCU) ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งชาวหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งชาว สปป.ลาว ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า พยาบาลหนองคายได้จัดตั้งหอสงฆ์อาพาธขึ้นมาให้บริการโดยเฉพาะ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพวชิรคุณ รศ.ดร. (พิศิษฐ์ ธรรมโรจน์) เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาท ปรับปรุงหอสงฆ์อาพาธ ณ อาคารพระสิริปุณโณเมตตา ชั้น 9 ประกอบด้วย ห้องพิเศษ ห้องพิเศษรวม และห้องแยก รวม 28 เตียง และยังมีห้องสำหรับทำกิจสงฆ์ ซึ่งการบริการและดูแลรักษาทั้งหมดเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย

Related Posts

Send this to a friend