PUBLIC HEALTH

ศบค.เตรียมออกมาตรการเทียบเท่า เมษายน 2563 มีผลบังคับใช้จันทร์นี้

ภายหลังการแถลงของจากกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมีการยกระดับ เพิ่มมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งลดการเดินทางข้ามจังหวัด การปิดสถานที่เสี่ยง รวมไปถึงการทำงานที่บ้านนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า จะมีการการกลับไปบังคับใช้มาตรการเช่นเดียวกับช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้

สำหรับมาตรการที่บังคับใช้ ช่วงเดือน เม.ย. 2563 อาทิ ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงตามที่แต่ละจังหวัด การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานประกอบการ อาบ อบ นวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ฯลฯ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ห้ามกักตุนสินค้า ทั้งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าจำเป็นต่ออุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน การห้ามชุมนุม หรือห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ห้ามเสนอข่าวเท็จ และห้ามออกนอกเคหสถานเว้นแต่มีความจำเป็น เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend