PUBLIC HEALTH

ผลตรวจคัดกรองเชิงรุกฯ ย่านตลาดบางแค ส่อการแพร่ระบาดไม่ลุกลามมาก การแพร่ระบาดเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าในตลาด

วันนี้ (17 มี.ค. 64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค และเจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ที่ได้ร่วมมือปฏิบัติภารกิจประจำจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาบางแค และบริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมเขตบางแค ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้สุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ครบทั้ง 437 แห่งแล้ว และกำหนดตรวจคัดกรองเชิงรุกในตลาดรอบที่ 2 ในวันที่ 15 มี.ค. 64 แต่เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อและเกิดการแพร่ระบาดในตลาดบางแค จึงจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังมาปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการขยายวงกว้างออกไปมากกว่านี้ ด้วยการจัดตั้งจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร และ สปคม.

สำหรับเป้าหมายของการตรวจคัดกรองแต่ละแห่งกำหนดไว้วันละประมาณ 1,000 รายต่อจุด ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานของจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 หน้าโลตัส บางแค ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้ (17 มี.ค. 64) สามารถตรวจคัดกรองประชาชนได้ประมาณ 300-400 ราย ส่วนจุดคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 บริเวณสวนแห่งวัฒนธรรมฯ วันนี้มีประชาชนเข้าตรวจคัดกรองจำนวน 848 ราย โดยจะรู้ผลตรวจในวันพรุ่งนี้

สำหรับผลการตรวจคัดกรองฯ ของจุดดังกล่าวเมื่อวานนี้ (16 มี.ค. 64) ได้ตรวจคัดกรองฯ ประชาชนจำนวน 880 ราย พบผู้ติดเชื้อ 7 ราย ทำให้คลายวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าในตลาด ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง คือ ระยะเวลาและความใกล้ชิดของผู้ที่อยู่ร่วมกันในตลาด ส่วนประชาชนผู้ซื้อที่ใช้เวลาในตลาดไม่นานพบจำนวนติดเชื้อไม่มาก และอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างได้

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบตลาดในพื้นที่ หากพบว่าตลาดแห่งใดไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีหลังคาต่ำ มีสิ่งปิดกั้นทำให้ระบบระบายอากาศในตลาดไม่ดี ให้เขตประสานเจ้าของตลาดปรับปรุงแก้ไขทันที รวมทั้งตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดด้านต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงทางเดียว มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าตลาด มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ค้าทุกคนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend