PUBLIC HEALTH

กทม. เพิ่มประสิทธิภาพสายด่วน 1669 ประสานรับผู้ติดเชื้อโควิดส่งถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีประชาชนจำนวนมากโทรติดต่อสายด่วน 1669 ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) โดยเฉลี่ยมีสายเข้าวันละ 3,500 สาย ซึ่งมีทั้งสายขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วไป และสายที่ขอเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทำให้ประชาชนต้องรอคิวนาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อรับข้อมูลจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 และส่งต่อให้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด จึงได้เพิ่มจำนวนคู่สายให้มากขึ้น พร้อมทั้งต้องดึงเจ้าหน้าที่จากผลัดดึกซึ่งมีจำนวนสายเบาบางกว่ามาระดมช่วยช่วงเวลา 08.00-16.00 น. ที่มีการปริมาณสายเข้าหนาแน่น และเตรียมจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะกิจเพื่อประสานงานช่วยเหลือในการรับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะ โดยจะทำการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถาม คัดกรองอาการ และแนะนำผู้ป่วยได้ คาดว่าการให้บริการประชาชนที่โทรเข้ามา 1669 จะมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงที่มีสายโทรแจ้งจากผู้ป่วยโควิดเข้าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะใช้วิธีรับเรื่องและขอชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ทีมประสานรับส่งผู้ป่วยโควิด-19โดยเฉพาะให้เร่งติดต่อกลับเพื่อประสานรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้มีคู่สายว่างเพียงพอผู้ที่จะสายที่โทรเข้ามาใหม่ ขณะเดียวกันก็สามารถรับผู้ติดเชื้อไปส่งยังโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมไว้ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้นอกเหนือจากรถพยาบาลฉุกเฉินของศูนย์เอราวัณแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลและให้คำแนะนำกับผู้ติดเชื้อในกรณีที่สามารถเดินทางมาเองว่าต้องมีวิธีการหรือข้อควรปฏิบัติอย่างไร นอกจากนี้ ในช่วงที่มีผู้ป่วยจำนวนมากต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ยังมีรถจากสำนักงานเขตพื้นที่คอยช่วยสนับสนุนในการรับส่งผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการไปยังโรงพยาบาลสนามเพื่อแยกตัวจากผู้ไม่ติดเชื้อและเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ด้วยระบบการทำงานของโทรศัพท์ สายด่วน 1669 จะจัดเรียงคิวผู้ที่โทรเข้ามาตามลำดับใครโทรก่อน-ใครโทรหลัง และเมื่อมีสายว่างระบบจะติดต่อคิวที่ 1 เพื่อทำการรับสาย หลังจากนั้นจะเป็นคิวที่ 2,3,4 ตามลำดับ ในกรณีที่คู่สายไม่ว่าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้อื่นอยู่ ผู้โทรจะได้ยินเสียงโทรติด (เสียงตื้ดยาว) ทำให้ประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าโทรสายด่วน 1669 ติดแล้ว แต่ไม่มีผู้รับสายจึงวางสายไป เมื่อโทรเข้ามาใหม่ ระบบจะจัดให้เข้าคิวใหม่ซึ่งจะต้องเริ่มต้นไปต่อท้ายสายอื่นๆ ดังนั้น หากโทรติดแล้วให้อดทนถือสายรออีกสักครู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการสายอื่นเสร็จแล้วจะรีบให้บริการสายต่อไป โดยมีผู้ปฏิบัติงานหมุนเวียนตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง

สำหรับตัวเลขล่าสุดจากสำนักการแพทย์ ณ วันที่ 23 เม.ย.64 เวลา 08.00 น. พบว่า มีผู้ป่วยมีอาการในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 8 แห่ง ครองเตียงรวม 136 เตียง และผู้ป่วยติดเชื้อไม่มีอาการ ในโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง ที่สามารถรองรับได้ 1,700 เตียง ปัจจุบันมีการครองเตียง 719 เตียง คงเหลือ 981 เตียง แบ่งเป็น

  • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1000 เตียง ครองเตียง 436 เตียง เหลือ 564 เตียง
  • รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 187 เตียง เหลือ 13 เตียง
  • รพ.เอราวัณ 1(ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 96 เตียง เหลือ 4 เตียง
  • รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรค)

Related Posts

Send this to a friend