PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ เผยวัคซีนไฟเซอร์จะมาถึงไทย วันที่ 29 กันยายนนี้ จำนวน 2 ล้านโดส

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีนไฟเซอร์จะมาถึงไทย วันที่ 29 กันยายนนี้ จำนวน 2 ล้านโดส คาดใช้เวลาตรวจรับรองรุ่นการผลิตไม่เกิน 1 สัปดาห์ เดือนตุลาคมเริ่มใช้ฉีดในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และเป็นเข็ม 2 หรือเข็ม 3 ในผู้ใหญ่

วันนี้ (13 ก.ย. 64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดหาและการฉีดวัคซีนช่วงเดือนตุลาคม 2564 ว่าประเทศไทยสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส โดยจะเข้ามาวันที่ 29 กันยายน นี้ ก่อนจำนวน 2 ล้านโดส ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิต (Lot Release) ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยทางบริษัทไฟเซอร์มีการทำเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณภาพวัคซีนมาล่วงหน้า

ส่วนการตรวจรับรองรุ่นการผลิตและกระจายวัคซีนออกไปฉีดได้รวดเร็ว สำหรับที่เหลือจะทยอยส่งจนครบภายในสิ้นปี 2564 ดังนั้น ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จะมีวัคซีนเข้ามาจำนวนมาก ขณะที่จำนวนการฉีดวัคซีนเราเคยฉีดได้มากกว่า 9 แสนโดสต่อวันหากมีวัคซีนมากพอ คาดสามารถจัดได้ตามเป้าหมาย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คือ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมการวิชาการกำลังหาข้อสรุป คาดว่าไม่มีปัญหา เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับฉีดตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนในผู้ใหญ่อาจใช้ฉีดเป็นเข็ม 2 หรือเข็ม 3 โดยการฉีดเข็ม 3 จะเริ่มช่วงต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ในผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่รับแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันสูงอยู่แล้ว ก็จะฉีดเข็ม 3 ในเวลาที่เหมาะสม อาจเป็นต้นปี 2565 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend