PUBLIC HEALTH

‘หมอชนะ’ ประกาศปิดแอปฯ 1 มิ.ย. นี้ ชี้ โควิด-19 คลี่คลายแล้ว

วันนี้ (9 พ.ค. 65) เพจเฟซบุ๊กหมอชนะ แจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญคนไทยพัฒนาแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ขึ้น ให้เป็นระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในแง่ของความรวดเร็ว แม่นยำ และเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend