PUBLIC HEALTH

สธ. เตือน อย่าเชื่อ-อย่าแชร์ “ประกาศงดจัดเทศกาลปีใหม่ เพราะพบโควิดพันธุ์ใหม่ เดลตาครอล XBC”

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน อย่าเชื่อและไม่ส่งต่อข่าวปลอม เรื่อง “รัฐบาลประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากพบการระบาด ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ เดลตาครอล XBC” ชี้เป็นข่าวปลอมของเดิมที่นำมาส่งต่อกันใหม่ ยืนยันจากการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โควิด 19 ต่อเนื่อง ยังไม่พบความผิดปกติ

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า กรณีที่มีการส่งต่อข้อความ ในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่อง “รัฐบาลประกาศงดเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากพบการระบาด ของโควิดสายพันธุ์ใหม่ เดลตาครอล XBC” ว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข่าวปลอมของเดิม ที่มีคนนำมาส่งต่อกันใหม่ โรคโควิด 19 ยังไม่ได้มีการระบาดที่ผิดปกติ หรือเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ที่เป็นอันตรายรุนแรง และรัฐบาลไม่ได้มีประกาศงดจัดเทศกาลปีใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นขอความร่วมมือจากประชาชน อย่าเชื่อและไม่ส่งต่อข้อความดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก รวมทั้งหากได้รับข้อความ ในลักษณะที่น่าสงสัยเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลทุกครั้ง

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ช่วงสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมา (วันที่ 26 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2566) มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลรวม 536 ราย เฉลี่ยวันละ 76 ราย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนๆ เล็กน้อย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่จะพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ยังคงเป็นมาตรการ การป้องกันที่ได้ผลดี

Related Posts

Send this to a friend