PUBLIC HEALTH

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลัง 5 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์พักคอย เขตบางกอกน้อยแห่งแรก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทัพเรือ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ผนึกกำลังความร่วมมือจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งแรก ที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อยตามแนวทาง Community Isolation (CI) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน จำนวน 120 เตียง โดย ซีพีเอฟ ได้มาร่วม สนับสนุนข้าวกล่องพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และขนม เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดรับได้ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคมนี้

นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช เปิดเผยว่า ขณะที่สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยกำลังรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่พบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนต่างร่วมมือกันส่งมอบความช่วยเหลือให้ชุมชนในกรุงเทพมหานครมีระบบการแยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation) อย่างเต็มที่ โดยมีการภาคเอกชนหลายแห่งนำความเชี่ยวชาญของตนออกมาช่วยเหลือสังคม ดังนั้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกชีวิต คือ อาหารปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนมีแรง มีกำลังในการต่อสู้ ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยแถวหน้าของไทยที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่คนไทยทุกคนมาตั้งแต่การระบาดรอบแรก นับเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ทุ่มเทช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง

ด้าน รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ศูนย์พักคอยโรงเรียนสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย จะรองรับผู้ป่วยในชุมชนที่ติดเชื้อได้ถึง 120 เตียง ช่วยลดการแพร่เชื้อภายในครอบครัว ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการขยายผลการบริหารจัดการ Community Isolation ที่ศิริราชดูแลไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย นอกเหนือจากทีมแพทย์ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางศิริราชจัดเตรียมแล้ว “อาหาร” นับเป็นสิ่งจำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้วย

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพีเอฟได้นำความเชี่ยวชาญของบริษัทเข้าช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่การระบาดรอบแรก วันนี้ประเทศกำลังบอบช้ำจากสถานการณ์โควิดอย่างหนัก บริษัทจึงตัดสินใจทำการผลิตข้าวกล่องในแบบอุ่นร้อน รับประทานได้ทันที จำนวน 1 ล้านกล่อง เพื่อส่งมอบให้ผู้ติดเชื้อในศูนย์พักคอยต่างๆ ตลอดจนประชาชนในหลายชุมชน เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระภาครัฐในด้านอาหารได้อีกทางหนึ่ง

Related Posts

Send this to a friend